Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzésről

 

Cégünk munkaerő-kölcsönző nyilvántartásba vételének száma: 35952-4-2/2006-326

 

 

paragrafus

A munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi.

 

A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214-222.§ valamint a módosított 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza.

 

Bővebb információk