Könyvvizsgálat, audit, komplex és célvizsgálatok

 

A könyvvizsgálat elsődleges célja az érintettek gazdasági döntéseinek megalapozása. Ennek érdekében a könyvvizsgáló fő feladata ellenőrizni, hogy a vállalkozás beszámolója alkalmas-e arra, hogy megbízható véleményt lehessen róla alkotni, azt a jogszabály által előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően állították-e össze és mutatták-e be. A könyvvizsgálat során ellenőrizzük az éves beszámoló, szükség esetén az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

 

Könyvvizsgálatot csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég végezhet, a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény, valamint a 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló törvény alapján. A szakmai kompetencia fenntartása érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjait folyamatosan ellenőrzi és nem megfelelés esetén szankcióval élhet a tagjával szemben, végső esetben kizárhatja tagjai közül.

 

Cégünk jelentős tapasztalatokkal és számos igen magasan képzett és rangos minősítéssel rendelkező szakértő munkatárssal rendelkezik a könyvvizsgálati feladatok elvégzésére. Szakértelmük garanciát jelent arra nézve, hogy a feladatok ellátása során mindenkor a megrendelő igényeit kielégítő, ugyanakkor objektív képet tárnak fel a vizsgált szervezet működéséről. Gazdasági szakértőink többsége, pénzügyi, jogi, informatikai vagy banki minősítéssel, és sok éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Társaságunk a törvényben és a szerződéseiben vállaltakon túlmenően folyamatos kapcsolattartással segíti és támogatja is ügyfeleit az adóbeszámolók, éves leltárak és a pénzügyi kimutatások elkészítése során is.